شنبه 30 خرداد‌ماه سال 1388

"خداوند این کشور را از دشمن ، از خشکسالی ، از دروغ محفوظ دارد "