X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری
چهارشنبه 16 بهمن‌ماه سال 1387

تاریخ‌ و نحوه پرینت‌ کارت ورود به جلسه‌، تاریخ‌ و محل‌ برگزاری‌ آزمون‌ ورودی‌ تحصیلات‌ تکمیلی‌ (دوره‌های‌ کارشناسی‌ ارشد ناپیوسته‌ داخل‌) سال‌ 1388 و همچنین‌ چهاردهمین دوره‌المپیاد علمی‌ دانشجویی‌ کشور اعلام شد 

منبع:سازمان سنجش

ضمن‌ آرزوی‌ موفقیت‌ برای‌ خواهران‌ و برادران‌ داوطلبی‌ که‌ در آزمون‌ ورودی‌ تحصیلات‌ تکمیلی ‌ (دوره‌های‌ کارشناسی‌ ارشد ناپیوسته‌ داخل‌) سال 1388 و هم‌ چنین‌ چهاردهمین دوره‌ المپیادعلمی‌ دانشجویی‌ کشور ثبت‌نام‌ نموده‌اند،بدین‌وسیله‌ توجه‌ داوطلبان‌ گرامی‌ را به‌ موارد ذیل‌ معطوف‌ می‌دارد.
الف‌- امتحانات‌ 136 کد رشته‌ امتحانی‌ آزمون مذکور در روزهای  23، 24 ، 25 و 26 بهمن ماه‌ 1387 به‌ شرح‌ اطلاعات مندرج بر روی کارت ورود به جلسه اینترنتی آزمون رشته امتحانی مربوط  برگزار خواهد شد. داوطلبان‌ متقاضی‌ هر یک‌  از کد رشته‌های‌ امتحانی‌ لازم‌ است‌  به نشانی مندرج بر روی کارت ورود به جلسه آزمون مراجعه نمایند. شهرستان محل برگزاری آزمون داوطلبان با توجه به استان محل اقامت آنان به شرح جدول شماره 1 می باشد.
لازم به توضیح است کارت ورود به جلسه حاوی اطلاعات ثبت نامی، تاریخ  و محل برگزاری آزمون داوطلبان از روز شنبه 19/11/87 برای مشاهده و پرینت بر روی سایت سازمان به آدرس www.sanjesh.org قرار خواهد گرفت. داوطلبان لازم است بر اساس اطلاعات کارت اعتباری ویا شماره پرونده وکدرهگیری وارد سایت سازمان شده و نسبت به پرینت کارت ورود به جلسه اقدام نمایند. بدیهی است برای شرکت در جلسه آزمون همراه داشتن پرینت کارت ورود به جلسه اینتر نتی و همچنین اصل کارت ملی و یا اصل شناسنامه عکسدار و ارائه آن الزامی است. لذا کلیه داوطلبان بایستی شخصاً برای پرینت کارت ورود به جلسه اقدام نمایند.
تبصره 1 - آندسته‌ از داوطلبانی که‌ علاوه برکدرشته‌ امتحانی‌ اصلی متقاضی‌ شرکت‌ در یکی‌ از62 کدرشته‌ امتحانی‌ به ‌عنوان‌ رشته‌ امتحانی‌ دوم‌ نیز می‌باشند، مجدداً می بایست کارت‌ ورود به‌ جلسه‌ آزمون‌ رشته‌ امتحانی‌ دوم‌ خود را ازسایت این سازمان پرینت وبه آدرس حوزه امتحانی مندرج برروی کارت مراجعه نمایند.
تبصره 2 – برای آندسته‌ از داوطلبان‌ کد رشته‌‌های امتحانی‌ 1208، 1251 و 1277 که آزمون آنان در دو نوبت برگزار می‌شود (نوبت اول عصر جمعه 25/11/87 و نوبت دوم صبح شنبه 26/11/87) دو کارت ورود به جلسه در نظر گرفته شده است که داوطلبان لازم است نسبت به پرینت هر دو کارت اقدام و برای شرکت در آزمون هر نوبت از کارت مربوط استفاده نمایند
1-آزمون‌ کد رشته‌‌های امتحانی 1154 (مطالعات دفاعی استراتژیک)، 1155 (اطلاعات استراتژیک)، 1156 (آماد)، 1157 (مدیریت بحران)، 1287 (مهندسی طراحی محیط زیست) و  ‌‌1360 (مجموعه موسیقی‌) منحصراً در شهرستان‌ تهران‌ برگزار خواهد شد؛ لذا داوطلبان‌ هر یک از کد‌ رشته‌های امتحانی 1154، 1155، 1156، 1157، 1287 و 1360 ضرورت‌ دارد براساس‌ آدرس و تاریخ مندرج بر روی کارت ورود به جلسه به حوزه امتحانی مربوطه مراجعه نمایند.
آزمون کد رشته امتحانی 1152 (مجموعه مدرسی  الهیات و معارف اسلامی) منحصراً در شهرهای مقدس مشهد و قم برگزار می‌شود. لذا حوزه امتحانی داوطلبان این کد رشته امتحانی با توجه به استان محل اقامت آنان (براساس تقاضانامه ثبت نامی تکمیلی توسط داوطلبان) تعیین گردیده است. که لازم است داوطلبان استانهای خراسان رضوی، خراسان جنوبی، خراسان شمالی، سمنان، سیستان و بلوچستان و یا گلستان برای شرکت در جلسه آزمون منحصراً به شهرستان مشهد (دانشگاه علوم اسلامی رضوی) و سایر داوطلبان این کد رشته امتحانی به شهرستان قم    (دانشگاه مفید(ره)قم) مراجعه نمایند
3- محل‌ آزمون‌ 5 کد رشته‌ امتحانی‌ شامل‌ کد رشته‌های‌ امتحانی‌ 1147، 1149، 1150، 1153 و 1293 که‌ ثبت‌نام‌ آنها توسط دستگاههای‌اجرایی‌ ذیربط و با هماهنگی‌ این‌ سازمان‌ صورت‌ گرفته‌ در شهرستان‌ تهران‌ برگزار خواهد شد که‌ از طریق‌ اطلاعیه‌ای‌ که‌ هر یک‌ از ارگانهای‌ ذیربط صادر می‌نمایند در تاریخهای‌ پیش‌بینی‌ شده‌ برگزار خواهد شد.  برای این دسته از داوطلبان کارت ورود به جلسه نیز صادر نشده است.
ب‌- نظر به‌ اینکه‌ همزمان‌ با برگزاری ‌امتحانات‌ آزمون ‌ورودی ‌تحصیلات ‌تکمیلی (دوره‌های ‌کارشناسی ‌ارشد ناپیوسته ‌داخل‌) سال 1388، اولین‌مرحله آزمون چهاردهمین دوره‌ المپیاد علمی‌ دانشجویی‌ کشور در رشته‌های‌ زبان‌ و ادبیات‌ فارسی‌(کد1101)، مجموعه علوم اقتصادی (کد 1105)،‌ الهیات و معارف اسلامی - علوم‌ قرآن‌ و حدیث(کد1111)، مجموعه حقوق (1126) مجموعه شیمی ‌(کد1203)،  فیزیک‌ (کد1204)، مجموعه‌ زیست‌شناسی (کد1206)، مجموعه آمار (کد1207)، مجموعه ریاضی ‌(کد1208)، مجموعه مهندسی‌ برق‌(کد1251)، مجموعه مهندسی شیمی (کد 1257)، مجموعه مهندسی‌ عمران‌ (کد1264)، مجموعه مهندسی‌مکانیک‌ (کد 1267)،  مجموعه‌ مهندسی‌ کامپیوتر (کد1277) مهندسی کشاورزی  (کد 1303) و طراحی صنعتی (کد 1358) برگزارمی‌گردد،  لذا آن‌ دسته‌ از داوطلبانی‌ که‌ منحصراً متقاضی‌ شرکت‌ در آزمون‌ المپیاد علمی‌ دانشجویی‌ کشور شده‌اند، لازم‌ است‌ براساس‌ برنامه‌ زمانی‌ اعلام‌شده‌ برای‌ هریک‌ از رشته‌های‌ مذکور، در آزمون‌ رشته‌ امتحانی‌ دوره‌ کارشناسی‌ ارشد مربوط شرکت‌ نمایند. داوطلبان‌ فوق‌ الذکر باید همزمان‌ با سایر داوطلبان‌ کد رشته‌های‌ مربوط از تاریخ 19/11/87 به سایت اینترنتی سازمان مراجعه و نسبت به پرینت کارت ورود به جلسه اقدام و براساس تاریخ و آدرس تعیین شده بر روی کارت ورود به جلسه، به حوزه امتحانی مربوط مراجعه نمایند.
ج‌- در خصوص مندرجات کارت ورود به جلسه چنانچه مغایرتی مشاهده شد داوطلبان لازم است  به شرح زیر اقدام کنند .
1- چنانچه مغایرتی در اطلاعات مندرج در بندهای 1، 3، 4، 10، 12 و 14 کارت شرکت در آزمون شما وجود دارد لازم است جهت اصلاح مورد یا موارد مذکور از طریق لینک مربوط حداکثر تا تاریخ 26/11/87 منحصراً به سایت اینترنتی سازمان مراجعه و از آن طریق اقدام شود.
2- در صورتی که نسبت به بندهای 2، 6، 7 و 11(جنس، کد و نام رشته امتحانی، زبان خارجی و معلولیت) معترض بودید ضروری است از روز دوشنبه 21/11/87 به نماینده سازمان سنجش مستقر در باجه رفع نقص حوزه مربوطه مراجعه نمائید. (آدرس حوزه‌های رفع نقص در جدول شماره 2 این اطلاعیه آمده است). لازم به توضیح است با توجه به اینکه روز سه‌شنبه 22/11/87 مصادف با پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی می‌باشد باجه‌های رفع نقص در صبح روز سه‌شنبه فعال نخواهند بود.لذا داوطلبان می توانند از ساعت 00/13(یک بعدازظهر) مراجعه نمایند.
ه‍ - سهمیه رزمندگان:
1- در کارت ورود به جلسه آزمون در مقابل سهمیه ثبت نامی آن دسته از داوطلبانیکه در تقاضانامه ثبت نام اینترنتی و با توجه به ضوابط متقاضی این سهمیه شده‌اند، و سهمیه آنان مورد تأئید ارگان ذیربط قرار گرفته کلمه رزمنده قید شده است.
2- آن‌ دسته‌ از داوطلبانی‌که‌ در آزمون‌ ورودی‌ تحصیلات‌ تکمیلی‌ (دوره‌های کارشناسی ارشد ناپیوسته داخل) سال‌ 1388 باتوجه‌ به‌ ضوابط مندرج‌ در دفترچه‌ راهنمای شماره‌ 1 آزمون‌ مذکور متقاضی‌ سهمیه‌ رزمندگان‌ شده‌اند و سهمیه آنان از سوی ارگان ذیربط مورد تأئید قرار نگرفته است. (در کارت ورود به جلسه آنان در مقابل عنوان سهمیه، رزمنده درج نشده است). لازم است حداکثر تا تاریخ 30/11/87              در ساعات اداری به محل پرونده سابقه جبهه خود در مقطع کارشناسی ارشد مراجعه و نسبت به تأئید سهمیه خود اقدام نمایند. بدیهی است اسامی این دسته از داوطلبان پس از تأئید از طریق ارگان ذیربط به سازمان سنجش آموزش کشور ارسال خواهد شد.
3- داوطلبانی‌که‌ در کارت‌ ورود به‌ جلسه‌ آزمون‌ عنوان سهمیه‌ ثبت‌نامی‌ آنان‌، سهمیه‌ آزاد می‌باشد و ارگان‌ ذیربط سهمیه‌ آنان‌ را تاییدننماید، در گزینش‌ نهایی‌ از سهمیه‌ رزمندگان‌ حذف‌ و با سهمیه آزاد گزینش خواهند شد. و- معدل:
 معدل مندرج در کارت ورود به جلسه امتحان داوطلبان، براساس ثبت نام اینترنتی انجام شده، درج گردیده است، لذا داوطلبان لازم است معدل مندرج در کارت ورودی خود را با توجه به تبصره‌های ذیل بررسی و در صورت مغایرت، یک‌ نسخه‌ کپی‌ از کارت‌ ورودی‌ تهیه‌ و نسبت به اصلاح معدل اشتباه‌ بر روی‌ فتوکپی‌ کارت‌ ورودی‌ با خودکار قرمز اقدام و صحیح‌ آن‌ را بالای‌ آن‌ بنویسند و فتوکپی‌ مذکور را به همراه ‌فتوکپی مدرک یاگواهی تحصیلی خود از طریق پست پیشتاز حداکثر تا 30/11/87 به صندوق پستی 1365- 15875 اداره ثبت نام – واحد تحصیلات تکمیلی سازمان سنجش آموزش کشور ارسال نمایند. بدیهی است در غیر اینصورت مسئولیت هرگونه تبعات بعدی بعهده شخص داوطلب بوده و هیچگونه عذری در این مورد پذیرفته نمی‌باشد.
تبصره‌1- فارغ‌التحصیلانی که تا 31/6/87 موفق به اخذ مدرک لیسانس(کارشناسی) شده‌اند باید معدل‌ مندرج‌ در مدرک‌ لیسانس‌(کارشناسی) آنان با معدل مندرج در کارت ورودی یکسان باشد.
تبصره‌2- دانشجویان‌ شاغل‌ به‌ تحصیل‌ درمقطع کارشناسی باید معدل‌ واحدهای‌گذرانیده‌ شده ‌ تا تاریخ‌31/6/87 آنان با معدل مندرج درکارت ورودی یکسان باشد.
تبصره3- فارغ التحصیلان دارای مدرک کارشناسی ناپیوسته باید معدل مقطع کاردانی(فوق‌دیپلم‌)  و مقطع کارشناسی(لیسانس) آنان با معدل مندرج درکارت ورودی یکسان باشد.
تبصره4-دانشجویان‌ شاغل به تحصیل‌ درمقطع کارشناسی‌ناپیوسته که‌ پس‌ از اخذ مدرک‌ کاردانی(فوق‌دیپلم‌) در مقطع‌ کارشناسی‌ ناپیوسته پذیرفته‌ شده‌اند، باید معدل مقطع کاردانی و معدل‌ واحدهای‌ گذرانیده‌ شده درمقطع کارشناسی آنان ‌ تا تاریخ‌31/6/87 با معدل مندرج درکارت ورودی یکسان باشد.
ز‌- داوطلبان ‌لازم‌ است ‌با توجه ‌به‌ رشته ‌امتحانی‌ و موادی‌ که‌ امتحان‌ خواهند داد لوازم‌ مورد نیاز از قبیل‌ مداد سیاه‌ نرم‌ پر رنگ‌، مداد پاکن‌، مداد تراش‌ و سنجاق‌ را بهمراه‌ داشته‌ باشند.
ح- تذکرات‌ مهم‌
1
- درب حوزه‌های امتحانی صبح‌ها راس ساعت 30/7 (هفت و سی دقیقه)صبح و بعدازظهرها راس ساعت 00/14(2بعدازظهر) بسته خواهد شد. فرآیند آزمون صبح راس ساعت 00/8(هشت) و بعدازظهر راس ساعت 30/14 (دو ونیم بعدازظهر)آغاز می‌گردد. لذا از ورود داوطلب پس از بسته شدن درسالنهای امتحانی به حوزه امتحانی، ممانعت بعمل خواهد آمد.
2- برای‌ پاسخگویی‌ به‌ سوالات‌ تستی‌ و درج‌ آن‌ در پاسخنامه، منحصراً ازمداد سیاه‌ نرم ‌پررنگ‌ استفاده‌ شود .
3- از آوردن‌ وسایل‌ اضافی‌ مانند ساک‌ دستی‌، کیف‌ دستی‌، پیجر، تلفن‌ همراه،‌  جزوه،‌ کتاب، ماشین حساب و نظایرآن و هم‌چنین وسایل‌ شخصی‌ به‌ جلسه‌ آزمون‌ اکیداً خودداری‌ شود. بدیهی‌ است‌ که‌ به‌ همراه‌داشتن‌ هرکدام‌ از وسایل‌ مندرج‌ در این‌ بند به‌ عنوان‌ تقلب‌ وتخلف‌ تلقی‌ و با داوطلبان‌ ذیربط برابر آیین‌ نامه‌ تقلب‌ وتخلف‌ رفتار خواهدشد .
4- نظر به اینکه سؤالات رشته‌های امتحانی دوره کارشناسی ارشد به گونه‌ای طراحی شده است که برای پاسخگویی به سؤالات دروس ذیربط نیاز به ماشین حساب نمی‌باشد، لذا به کلیه داوطلبان تأکید می‌گردد با توجه به مطلب فوق، برای پاسخگوئی به سؤالات هر یک از رشته‌های امتحانی نیاز به ماشین حساب نبوده  و از ورود داوطلبانی که ماشین حساب برای شرکت در جلسه آزمون (از هر نوع آن) به همراه داشته باشند ممانعت به عمل خواهد آمد و با آنان برابر مقررات قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمونهای سراسری که در این اطلاعیه نیز آمده است، رفتار خواهد شد.
5- پس‌ از برگزاری‌ آزمون‌ و تصحیح‌ اوراق‌، کارنامه کلیه‌ داوطلبان‌ شرکت‌ کننده‌ درآزمون‌ هریک‌ از کد رشته‌های‌ امتحانی‌، بنحو مقتضی و از طریق سایت سازمان سنجش آموزش کشور دراختیار داوطلبان قرار داده‌ خواهدشد.
6- آن دسته از داوطلبانیکه مجاز به انتخاب رشته شوند، حق انتخاب کد رشته محل و یا رشته محلهای مربوط از کد رشته امتحانی مجاز یا کد رشته‌های امتحانی مجاز را خواهند داشت.
7-آن‌ دسته‌ از داوطلبان‌ هریک‌ از کد رشته‌های‌ امتحانی‌ که‌ مجاز به‌ انتخاب‌ رشته‌ گردند، علاوه‌ بر مشاهده کارنامه‌ ، براساس‌ برنامه‌ زمانی‌ پیش‌بینی‌ شده‌ ، می‌توانند دفترچه‌ راهنمای‌ انتخاب‌ رشته‌های‌ تحصیلی‌ (دفترچه‌ شماره‌ 2) آزمون‌ کارشناسی‌ ارشد ناپیوسته‌داخل‌ سال‌ 1388 را که بر روی سایت سازمان قرار داده می‌شود مشاهده و بر اساس دستورالعملهای مربوط نسبت به انتخاب رشته خود به صورت اینترنتی اقدام نمایند.
8- دفترچه راهنمای انتخاب رشته‌های تحصیلی (دفترچه شماره 2) برای داوطلبانیکه مجاز به انتخاب رشته می‌شوند، از طریق باجه‌های پستی سراسر کشور در اختیار آنان (علاوه بر اینکه این دفترچه بر روی سایت سازمان قابل دسترسی خواهد بود) قرار داده می‌شود.
9- انتخاب رشته آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته داخل سال 1388 منحصراً اینترنتی انجام می‌گیرد و داوطلبانیکه مجاز به انتخاب رشته می‌شوند، ضرورت دارد بر اساس دستورالعمل‌هائی که متعاقباً اعلام می‌گردد، نسبت به انتخاب کد رشته محلهای تحصیلی مورد علاقه خود از کد رشته امتحانی یا کد رشته‌های امتحانی مجاز اقدام و از طریق اینترنت نسبت به تکمیل فرم انتخاب رشته مربوط اقدام نمایند.
10- اطلاعیه این سازمان در مورد نتایج اولیه آزمون، مشاهده کارنامه، نحوه انتخاب رشته برای داوطلبانیکه مجاز می‌گردند، نحوه دریافت دفترچه انتخاب رشته یا (دفترچه شماره 2) (علاوه بر اینکه دفترچه مذکور بر روی سایت سازمان نیز قرار داده می‌شود)، در نشریه پیک سنجش (هفته نامه خبری و اطلاع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور) منتشر خواهد شد.
قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمونهای سراسری
ماده 5- تخلفات وجرایم در این قانون مشتمل بر موارد زیر است:
الف- ارتکاب هرگونه عملی که موجب بی‌نظمی در برگزاری آزمون گردد یا همراه داشتن هرگونه وسیله غیرمجاز از قبیل وسایل ارتباط الکترونیکی و دستگاههای حافظه‌دار.
ب- ارتکاب هرگونه عمل خلاف مقررات که آزمون داوطلب را از نظر علمی خدشه دار سازد از قبیل :
1- ارائه مدرک یا گواهی مجعول یا تصویر گواهی مجعول برای شرکت در آزمون.
2- تبانی با داوطلبان یا افراد خارج از حوزه امتحانی یا دست‌اندرکاران آزمون از قبیل عوامل اجرایی و طراحان سوال برای تخلف در آزمون.
3- ثبت‌نام در آزمون با هویت مجعول یا شرکت در جلسه آزمون به جای داوطلب اصلی.
ج- استفاده از هرگونه وسیله غیرمجاز از قبیل وسایل ارتباط الکترونیکی و دستگاههای حافظه‌دار.
د- کمک به داوطلب خارج از ضوابط برگزاری آزمون جهت پاسخ به سوالات.
هـ- دسترسی غیرمجاز به اطلاعات مربوط به داوطلبان یا استفاده غیر مجاز از آنها.
و- هرگونه تغییر غیرمجاز سوالات، اوراق و پاسخنامه‌های داوطلبان یا سایر مدارک و دفاتر مربوط به آزمون.
ز-افشای سوالات آزمون یا تلاش در جهت دستیابی و افشای آن یا شرکت یا معاونت در این امر قبل یا حین برگزاری آزمون به هر نحو.
ح- خرید یا فروش سوالات آزمون یا پاسخ آنها یا شرکت یا معاونت در این امر قبل یا حین برگزاری آزمون اعم از اینکه سوالات یا پاسخ آنها واقعی یا غیرواقعی باشد.
ماده 6- هیأت‌های رسیدگی به تخلفات، صلاحیت صدور حکم به مجازاتهای زیر را درباره متخلفان دارند:
الف- در مورد مشمولان بند (الف) ماده (5): اخطار کتبی با درج در پرونده داوطلب و اعلام به مراجع ذیربط یا محرومیت از گزینش در آزمون همان سال.
ب- در مورد مشمولان بند (ب) یا بند (ج) ماده (5): محرومیت از گزینش علمی در آزمون همان سال و ابطال قبولی داوطلب در همان سال و محرومیت از شرکت در آزمون از یک تا ده سال بعد.
تبصره- آراء هیأت‌های بدوی جز در مورد مشمولان بند (الف) ماده (6) این قانون قابل تجدید نظر خواهی در هیأت تجدید نظر رسیدگی به تخلفات در آزمون‌ها می‌باشد.
ماده 7- در مورد مشمولان بندهای (د)، (هـ)، (و) (ز) و (ح) ماده (5) هیأت‌های رسیدگی متهم را برای رسیدگی و اعمال جزای نقدی از ده میلیون (000/000/10) ریا ل تا یک میلیارد (000/000/000/1) ریال یا حبس از یک تا پنج سال یا هر دو مجازات به محاکم دادگستری معرفی می‌نمایند.
ماده 8 – ارتکاب هر یک از اعمال موضوع ماده (5) چنانچه در قالب عضویت در یک گروه یا شبکه باشد موجب تشدید مجازات می‌شود و تشکیل دهنده و سرکرده گروه یا شبکه به حداکثر مجازات محکوم می‌گردد. مجازات هر یک از اعضاء که در ارتکاب تخلفات و جرایم فوق دخالتی نداشته باشند حسب مورد حداقل مجازات ذکر شده برای مرتکب می‌باشد.
ماده 9- رسیدگی در هیأت‌های رسیدگی به تخلفات در آزمون‌ها مانع از رسیدگی برابر سایر قوانین جزایی یا رسیدگی در هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری یا هیأت‌های انتظامی اعضای هیأت علمی یا کمیته‌های انضباطی دانشجویان نیست و مرتکب علاوه بر مجازات مندرج در مواد (6) و (7) این قانون به مجازات مقرر در سایر قوانین و مقررات محکوم می‌گردد.
ماده 10- در صورت محکومیت قطعی فردی به یکی از مجازاتهای مندرج در این قانون، به استثنای مجازات مندرج در بند (الف) ماده (6)، هیات رسیدگی به تخلفات در آزمون‌ها، قبولی وی در آزمون را ابطال می‌نماید. در این صورت موسسه آموزشی مربوط از صدور و اعطای هرگونه گواهی یا مدرک به وی خودداری خواهد نمود و چنانچه گواهی فارغ‌التحصیلی به وی اعطاء شده باشد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا وزارت آموزش و پرورش یا دانشگاه آزاد اسلامی ملزم به ابطال آن گواهی می‌باشند.
ماده 11- چنانچه با بررسی‌های فنی و علمی، بین نمرات و رتبه اکتسابی داوطلبی و سوابق تحصیلی وی مغایرتهای غیرمتعارف مشهود و اساسی از قبیل عدم تطابق معدل دیپلم و دوره پیش‌دانشگاهی با رتبه و نمره اکتسابی در آزمون وجود داشته باشد، با تأیید هیأت‌های بدوی رسیدگی به تخلفات در آزمون‌ها از داوطلب در یک یا چند درس عمومی و اختصاصی امتحان مجدد به عمل می‌آید. تعیین وضعیت نهایی آزمون این داوطلب، بر اساس نتایج حاصل از امتحان مجدد بر عهده هیأت بدوی می‌باشد.
ماده 12- هر موسسه یا آموزشگاه علمی و آموزشی که برای افزایش آمادگی داوطلبان شرکت در آزمون‌های مورد بحث این قانون فعالیت می‌کند چنانچه در تخلفات ماده (5) مشارکت داشته باشد مجوز تاسیس آن لغو می‌شود و مدیران مسوول آنها علاوه بر محرومیت دائمی از تاسیس و اداره این گونه مراکز به مجازات‌های پیش‌بینی شده در این قانون و سایر قوانین محکوم می‌شوند و چنانچه موسسه یا آموزشگاه فاقد مجوز باشد مجازات مدیران مسوول آنها حداکثر مجازات مندرج در ماده (6) می‌باشد.
تبصره- در مورد آموزشگاههایی که فاقد مجوز باشند علاوه بر اقدام مراجع قانونی ذیربط مدعی‌العلوم نیز می‌تواند راساً نسبت به اعلام جرم و پیگیری تخلفات آنان اقدام نماید.
   ضمناً باطلاع‌ می‌رساند که‌ واحد اطلاعات‌ و پاسخگویی‌ به‌ سوالات‌ در این‌ خصوص از این‌ تاریخ‌ همه‌ روزه بغیر از ایام تعطیل آماده‌ پاسخگویی‌ به‌ سوالات‌ می‌باشد. لذا داوطلبان‌ گرامی‌ می‌توانند به‌ منظور پاسخگویی‌ به‌ سوالات‌ خود با شماره‌ تلفنهای‌99-88923595 تماس‌ حاصل‌ فرمایند.

(جدول‌ شماره‌ 1) شهرستان‌ محل برگزاری آزمون 136 کد رشته امتحانی آزمون‌ورودی‌ تحصیلات‌تکمیلی‌ (دوره‌های‌کارشناسی‌ارشدناپیوسته‌داخل‌) سال‌ 1388 براساس‌استان‌محل‌اقامت‌فعلی‌داوطلبان

شهرستان محل آزمون

استان محل اقامت

اراک

مرکزی

اردبیل

‌اردبیل‌

ارومیه‌

‌ آذربایجان‌ غربی‌

‌ اصفهان‌

اصفهان‌ (بجز داوطلبان شهرستانهای کاشان– آران و بیدگل – نطنز و اردستان)

اهواز

خوزستان‌(بجز داوطلبان شهرستانهای آبادان ، خرمشهر، دزفول، اندیمشک و شوش)

‌ ایلام‌

ایلام‌

بابل

‌مازندران‌ (خواهران)

بابلسر

‌ مازندران‌ (برادران)

بجنورد

خراسان شمالی

بندرعباس‌

‌ هرمزگان‌

‌ بوشهر

بوشهر

بویراحمد(یاسوج‌)

کهکیلویه‌ وبویراحمد

بیرجند

خراسان جنوبی

تبریز

آذربایجان شرقی

تهران

تهران‌

چا‌بهار

 داوطلبانی که شهرستان محل اقامت آنان یکی از شهرستانهای  چا‌بهار،نیک شهر و ایرانشهر استان سیستان وبلوچستان است

خرمشهر

داوطلبانی که محل اقامت آنان یکی از شهرستانهای آبادان و خرمشهر استان خوزستان می باشد.

خرم‌آباد

لرستان

دزفول

داوطلبانی که محل اقامت آنان یکی از شهرستانهای دزفول‌، اندیشمک و شوش استان خوزستان می باشد.

رشت‌

‌گیلان‌

رفسنجان

کرمان  (داوطلبانی که شهرستان محل اقامت آنان یکی از شهرستانهای رفسنجان، شهربابک و سیرجان استان کرمان است)

زابل

داوطلبانی که محل اقامت آنان شهرستان زابل استان سیستان و بلوچستان است

زاهدان‌

سیستان‌ و بلوچستان‌(به جز داوطلبان شهرستانهای‌ چا‌بهار، نیک‌شهر، ایرانشهر و زابل)

زنجان

‌زنجان‌

سبزوار

داوطلبانی که محل اقامت آنان شهرستان سبزوار استان خراسان رضوی است.

سمنان‌

سمنان‌‌(بجز داوطلبان شهرستانهای شاهرود و دامغان استان سمنان )

سنندج‌

‌ کردستان‌

شاهرود

‌داوطلبانی‌که شهرستان ‌محل‌اقامت آنان یکی از شهرستانهای شاهرود و دامغان استان سمنان است.

شهر کرد

چهار محال‌ و بختیاری‌

شیراز

فارس‌

قزوین‌

قزوین‌

قم‌

‌ قم‌

کاشان

داوطلبانی که محل اقامت آنان یکی از شهرستانهای کاشان ، آران و بیدگل،  نطنزو اردستان استان اصفهان است

کرمان‌

کرمان‌ (بجز داوطلبان شهرستانهای رفسنجان ، شهربابک و سیرجان)

کرمانشاه

‌کرمانشاه‌

گرگان‌

گلستان‌

مشهد

خراسان‌ رضوی (بجز داوطلبان شهرستان سبزوار)

‌همدان‌

همدان

یزد

یزد

(جدول شماره 2) نشانی باجه های رفع نقص احتمالی کارتهای ورود به جلسه داوطلبان آزمون تحصیلات تکمیلی سال 1388

نام استان

محل رفع 

نشانی باجه های رفع نقص

 

مرکزی

دانشگاه‌ اراک‌

  اراک – میدان شریعتی – درب جنوبی دانشگاه اراک

اردبیل

‌ دانشگاه‌ محقق‌ اردبیلی

  اردبیل – دانشگاه محقق اردبیلی - انتهای خیابان دانشگاه – درب ورودی دانشگاه - ورودی دانشکده فنی ومهندسی

آذربایجان غربی‌

 دانشگاه‌ ارومیه

ارومیه – خیابان شهیدبهشتی- معاونت آموزشی دانشگاه ارومیه

‌ اصفهان‌

دانشگاه‌ اصفهان

اصفهان –  میدان آزادی – دروازه شیراز – اداره کل امور آموزش دانشگاه اصفهان

خوزستان

دانشگاه‌ شهید چمران‌ اهواز

اتوبان پل پنجم – روبروی درب شمالی دانشگاه – مجتمع کلاسی دانشگاه شهید چمران اهواز

‌ ایلام‌

 دانشگاه‌ ایلام

ایلام – ابتدای جاده مهران – روبروی اداره همیاری شهرداری ها – مجتمع فرهنگی رفاهی دانشگاه ایلام

بابل

دانشگاه‌ مازندران- صنعتی نوشیروان بابل
‌                       (خواهران)

بابل – خیابان دکتر شریعتی – دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

بابلسر

  دانشگاه مازندران–سازمانمرکزی دانشگاه مازندران(برادران)

بابلسر- خیابان پاسداران – سازمان مرکزی دانشگاه مازندران – دفتر برگزاری آزمونها

خراسان شمالی

دانشگاه بجنورد

بجنورد – خیابان طالقانی – چهارراه امیریه – خیابان رضا امامی شمالی – ساختمان دانشجویی – فرهنگی دانشگاه بجنورد  

هرمزگان

دانشگاه‌ هرمزگان

بندرعباس–آزادشهر- بلوار افروزشهابی پور– مجتمع گفتگوی تمدنهای دانشگاه هرمزگان

‌ بوشهر

دانشگاه‌ خلیج‌ فارس

بوشهر – خیابان شهید مائینی – دانشگاه خلیج فارس- سازمان مرکزی – اتاق 111

کهکیلویه وبویراحمد

دانشگاه‌ یاسوج‌

یاسوج – میدان معلم – خیابان دانشجو – دانشگاه یاسوج – اداره آموزش  

خراسان جنوبی

دانشگاه بیرجند

بیرجند – ابتدای خیابان 17 شهریور – دانشکده مهندسی دانشگاه بیرجند  

آذربایجان شرقی

دانشگاه‌ تبریز

تبریز – بلوار 29 بهمن – خیابان دانشگاه – درب فنی – ساختمان مدیریت خدمات آموزشی

تهران

حوزه خواهران : متولدین سال 1363 و بعد از آن
حوزه خواهران : متولدین سال 1362 وقبل از آن
حوزه برادران : متولدین سال 1363 و بعد از آن
حوزه برادران : متولدین سال 1362 وقبل از آن

دانشگاه صنعتی امیرکبیر: خیابان حافظ- روبروی خیابان سمیه
دانشگاه تربیت معلم تهران: خیابان شهید مفتح- شماره 49 نرسیده به خیابان انقلاب
دانشگاه علم وصنعت میدان رسالت – خیابان هنگام – خیابان دانشگاه علم و صنعت ایران
دانشگاه صنعتی شریف: خیابان آزادی- نرسیده به میدان آزادی  

چا‌بهار

دانشگاه دریانوردی وعلوم دریایی چا‌بهار

چابهار – بلوار دانشگاه – دانشگاه دریانوردی وعلوم دریایی چابهار  

خرمشهر

دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

خرمشهر – بلوار آبادان  خرمشهر – دانشگاه علوم وفنون دریایی خرمشهر – دانشکده اقتصاد ومدیریت دریا

لرستان

دانشگاه‌ لرستان‌

خرم آباد – سبزه میدان – خیابان فلک الافلاک – دانشکده علوم پایه  

دزفول

مجتمع آموزش عالی جندی شاپور

دزفول – کیلومتر 5 جاده دزفول اندیمشک- مقابل پایگاه چهارم شکاری دزفول –دانشگاه جندی شاپور دزفول

گیلان

دانشگاه‌ گیلان

رشت – خیابان نامجو- دانشکده علوم پایه دانشگاه گیلان  

رفسنجان

دانشگاه ولی عصر(عج) رفسنجان

رفسنجان – بلوار ولایت – دانشگاه ولی عصر (عج) – دانشکده علوم پایه – دفتر معاونت آموزشی  

زابل

دانشگاه زابل

زابل – جاده بنجار – سایت جدید دانشگاه – جنب مسجد دانشگاه

سیستان وبلوچستان

 دانشگاه‌ سیستان‌ و بلوچستان‌

زاهدان – خیابان دانشگاه – تقاطع بلوارمعلم – ورزشگاه 22 بهمن دانشگاه سیستان .بلوچستان

زنجان

‌دانشگاه‌ زنجان

زنجان – کیلومتر 6 جاده تبریز – دانشگاه زنجان – روبروی ساختمان امور اداری – ساختمان هواشناسی

سبزوار

دانشگاه تربیت معلم سبزوار

سبزوار – خیابان 24 متری انقلاب – خانه فرهنگ دانشجو

سمنان‌

 دانشگاه‌ سمنان‌

سمنان – کیلومتر 3 جاده دامغان – پردیس شماره 2 دانشگاه سمنان – دانشکده هنر

کردستان

 دانشگاه‌ کردستان

سنندج – خیابان پاسداران – پایین تر از بیمارستان تامین اجتماعی – درب ورودی شمالی دانشگاه کردستان

شاهرود

دانشگاه صنعتی شاهرود

شاهرود – بلوار دانشگاه – درب اصلی دانشگاه صنعتی شاهرود – ساختمان مرکزی – اداره کل آموزش

چهارمحال وبختیاری

 دانشگاه‌ شهر کرد

  شهرکرد کیلومتر 2 جاده سامان-دانشگاه شهرکرد- دانشکده ادبیات و علوم انسانی

فارس

دانشگاه‌ شیراز

شیراز – خیابان ساحلی غربی -  مجتمع فرهنگی و رفاهی دانشگاه شیراز

قزوین‌

 دانشگاه‌ بین‌المللی‌ امام‌ خمینی‌ (ره‌)

  قزوین- انتهای بلواردانشگاه- دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)-قزوین

قم‌

 دانشگاه‌ قم

قم – بلوار امین – بعداز شهرک قدس – دانشگاه قم – ساختمان مرکزی

کاشان

دانشگاه کاشان

کاشان – بلوار قطب راوندی – دانشگاه کاشان – ساختمان مرکزی – حوزه معاونت آموزشی

کرمان‌

 دانشگاه‌ شهیدباهنرکرمان‌

کرمان – بلوار جمهوری اسلامی – دانشکده فنی ومهندسی دانشگاه شهیدباهنر کرمان

کرمانشاه

‌ دانشگاه‌ رازی‌ کرمانشاه

کرمانشاه – بلوار شهید بهشتی – مقابل بیمارستان طالقانی – دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه رازی

گلستان

دانشگاه‌علوم‌کشاورزی‌ومنابع‌طبیعی‌گرگان‌

گرگان – خیابان شهیدبهشتی – دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان

خراسان رضوی

دانشگاه‌ فردوسی‌ مشهد

  مشهد – دانشگاه فردوسی مشهد- بلواروکیل آباد –روبروی زیرگذر پارک ملت- دانشکده الهیات شهید مطهری

‌همدان‌

‌ دانشگاه‌ بوعلی‌ سینا همدان

همدان –  خیابان مهدیه – روبروی پارک مردم – دانشگاه بوعلی سینا همدان

یزد

دانشگاه‌ یزد

یزد – صفائیه – چهاراه پژوهش – پردیس اصلی دانشگاه یزد