دوشنبه 6 آبان‌ماه سال 1387

پذیرش دانشجو در رشته‌های مجازی کارشناسی ارشد از بهمن

منبع:شبکه خبری برنامدیر دفتر آموزش‌های آزاد دانشگاه تربیت مدرس، گفت: دانشگاه در دوره‌های مجازی کارشناسی ارشد مدیریت سیستم و بهره‌وری در دانشکده فنی مهندسی و در دوره‌های مجازی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی و جرم‌شناسی دانشکده علوم انسانی از بهمن ماه دانشجو پذیرش می‌کند.

بولتن جوانی: دکتر حسنی، اظهار کرد: در دوره مجازی کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات و IT در سال گذشته از طریق کنکور داخلی و با حضور نماینده سازمان سنجش 35 دانشجو پذیرفته شد، امسال نیز در بهمن ماه مجددا در دومین دوره در این رشته دانشجو پذیرفته می‌شود. وی افزود: در دوره‌های مجازی کارشناسی ارشد مدیریت سیستم و بهره وری، حقوق خصوصی، جرم شناسی و فناوری اطلاعات در بهمن ماه سال جاری از طریق آزمون و بر اساس ظرفیت‌های موجود به ترتیب نمره، دانشجو پذیرفته می‌شود. دکتر حسنی با اشاره به برنامه‌ریزی‌های انجام شده برای ایجاد 5 تا 7 رشته دیگر در واحد آموزش‌های مجازی دانشگاه تربیت مدرس، گفت: این رشته‌های جدید شامل رشته‌های مدیریت دولتی و حقوق بین‌الملل در دانشکده علوم انسانی و آموزش بهداشت محیط حرفه‌ایی در دانشکده پزشکی است. مدیر دفتر آموزش‌های آزاد دانشگاه تربیت مدرس عنوان کرد: فعالیت‌های واحد مجازی این دانشگاه از سال 85 آغاز شده و بسترهای مورد نیاز آن از طریق ایجاد کمیته‌هایی در داخل دانشگاه و دعوت از کارشناسان ایجاد شد و در نهایت توانستیم در سال 86 در دوره‌های مجازی دانشجو پذیرش کنیم.
دکترحسنی در خاتمه با بیان اینکه در هر کدام از دوره‌ها بسته به شرایط 20 تا 30 نفر پذیرش می‌شود، گفت: با توجه به نوپا بودن این مجموعه باید به گونه‌ای عمل شود که مشکلات به خوبی دیده شود و سپس در آینده امکان افزایش پذیرش دوره‌ها فراهم شود.
منبع:ایسنا